Karen Kaysen American Realist Painter

Previous | Portfolio | Next

Fruit Vendor; Goa, India; oil on linen; 18" x 24"


© 2005 Karen Kaysen